MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekuc


MERITUM Postępowanie administracyjn

“MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski W Meritum z postepowania administracyjnego” - Marek Wierzbowski.

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski W Meritum z postepowania administracyjnego uwzględniono najnowsze regulacje dotyczące zwalczania skutków padnemii COVID-19 oraz wynikające z tych aktów nowelizacje obowiązujących ustaw. Celem publikacji jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi – wskazujące prawidłowy sposób interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W kolejnych częściach prowadzi ona czytelnika przez kolejne możliwe stadia sprawy administracyjnej, tj.:
postępowanie przed organem administracji z możliwością zaskarżenia decyzji administracyjnej drogą odwołania,
możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zaskarżenia tego wyroku drogą złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
przymusowe wykonanie decyzji administracyjnej, czyli egzekucjaadministracyjna.
Aby ułatwić korzystanie z tej pracy przyjęto kolejność rozdziałów korespondującą z kolejnością przepisów przyjętych w ustawach, szczególnie w zakresie podstawowego aktu, jakim jest Kodeks postępowania administracyjnego. Dzięki temu łatwo będzie sięgać od Meritum do właściwej ustawy i w drugą stronę – od przepisu do zawartych w pracy porad praktycznych. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy na co dzień stosują przepisy omawianych ustaw. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asystentów sędziego, referendarzy sądowych, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych reprezentujących klientów przed sądami administracyjnymi.

...

Marek Wierzbowski

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski
Nadzwyczajne tryby postępowania adm

“Nadzwyczajne tryby postępowania adm” - Łukasz Kroplewski.

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego Krzysztof Sobieralski Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest gł... cały artykuł

Łukasz Kroplewski

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski
MERITUM Postępowanie administracyjn

“MERITUM Postępowanie administracyjn” - Marek Wierzbowski.

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski W Meritum z postepowania administracyjnego... cały artykuł

Marek Wierzbowski

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski
Postępowanie administracyjne og&oac

“Postępowanie administracyjne og&oac” - Eugeniusz Ochendowski.

Postępowanie administracyjne ogólne egzekucyjne i sądowoadministracyjne Autor prezentuje problematykę procedury administracyjn... cały artykuł

Eugeniusz Ochendowski

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski
Postępowanie administracyjne og&oac

“Postępowanie administracyjne og&oac” - Wierzbowski Marek.

Postępowanie administracyjne ogólne i egzekucyjne W podręczniku z postępowania administracyjnego przedstawione zostały zagadn... cały artykuł

Wierzbowski Marek

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski
Prawo pomocy w postępowaniu sądowo

“Prawo pomocy w postępowaniu sądowo” - Grzymisławska Cybulska.

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu Książka stanowi pierwsze monograficzne opr... cały artykuł

Grzymisławska Cybulska